Vratza - "Sophi"

Турът е посветен на София Фотева

 Софи, липсваш ни

Още снимки / More photos

Централна стена на Враца, "Sophi”, 9 (8, A2) UIAA,

История: 1999-2002, София Фотева, Николай Петков, Михаил Михайлов.

лято 1999 София и Николай, забит е първият спит над траверса и София извежда 10-15 метра, забива първия скален клин
21.10.2001 Мишо и Николай - първите две въжета до траверса
22.10.2001 2/3 от трето въже
29.10.2001 трето въже и 1/2 от четвърто
04.11.2001 четвърто въже до основата на надвесите
11.11.2001 началото на надвесите
17.11.2001 още няколко метра
18.11.2001 още няколко метра - почти до края на надвесите
26.01.2002 до края на пето въже и началото на шесто
27.01.2002 завършен
19.05.2002 Изкачен отново от Николай и Мишо - опит за свободно (RP) изкачване, с няколко падания. Траверсът в надвеса на 5-то въже е минат изкуствено - A2, 2 метра. Ако някой успее да го мине свободно вероятно категорията там ще е над 9.
2003 Явор Панов преминава свободно пасажа с едно падане, в свръзка с Мишо Михайлов.

Описан: на 18.11.2001, 05.02.2002, 30.05.2002, Николай Петков, Михаил Михайлов.

Инвентар: двойно въже 50 м (за рапелите), 15 примки, набор клеми/френдове, прусечета за самоизвличане (препоръка).

Начало: 5 метра вдясно от "Хергияни" по плочата на винкел, вижда се забит клин по гладката страна на винкела.

Път за слизане: на рапели по стената. Едната точка за рапел е встрани от тура! Първият рапел е 48 м, втория е 40 м и края му е на малка площадка вдясно от линията на тура на издатина, която позволява да се "кацне" на нея (в тази част с рапел не може да се достигне площадката на тура). От тази площадка 48 м рапел до траверса. От траверса 15 м рапел или слизане до последната точка за рапел, която е отново по линията натура. Последния рапел е 50 м до земята.

Описание:

На всички площадки за осигуряване има забити болтове.

1-во въже - Първите 10 метра се катери предимно по плочата, вляво остава малък ронлив винкел. На 12-13 метра от началото се траверсира диагонално надясно по характерна цепнатина. Прекосяват се две малки ръбчета до основата на характерна поредица от цепки. Осигуровка с клеми, 1 клин.

2-ро въже - Поредица от цепнатини, завършва с плоча. Осигуровка с клеми, 1 болт и 1 клин на плочата. След осигуровката се достига след още 15 м до началото на трето въже - вижда се спита на 2 метра над характерния траверс в тази част на стената, вляво от малък таван. "Камелот" започва на 5 метра вдясно, "Хергияни" е на 6-7 м вляво.

3-то въже - Отвесно, после лек надвес, технично, не се налага използване на клеми, 5 болта и 3 клина.

4-то въже - Право нагоре, началото е леко, следва цепка с кънтяща прилепнала към скалата плоча (здрава) и объл винкел. Осигуровка с 1-2 френда, 3 болта и 3 клина.

5-то въже - Надвеси - като Вражите но далече от земята. Осигуровка с болтове - 10 и 4 клина. Има възможност въжето да се раздели на две, като висяща осигуровката се направи на плочата преди големите надвеси. Тук има болт, като втори може да се използва следващия, който е сравнително близко. За това въже е препоръчително водачът да има две прусечета за самоизвличане, защото при по-голямо падане той се озовава в надвес без възможност да достигне скалата или въжето. Спускане от партньора надолу също е почти невъзможно, особено от горната част на въжето.

6-то въже - Катерене по цепнатини, които на места се губят в плочи. Осигуровка с 5 болта, няколко клина и джаджи. При използване на по-късо въже или недостиг на инвентар това въже може да се раздели на две - по средата има болт с халка. По същия начин може да се раздели и рапелът на два по-къси.